Erika Evenlind

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1998 Ingen annan väg B.I.G. Peo Thyrén (tm), Erika Evenlind (t), Stefan Almqvist (t) och Richard Evenlind (m) Final: Placering 2