Robert Rydholm

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2007 La musica Verona Joakim Udd, Johan Fjellström, Karl Eurén och Robert Rydholm Deltävling 4: Placering 8 - Utslagen