Visitors

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1989 Världen är vår Visitors & Sofia Källgren Göran Danielsson (tm) och Svante Persson (tm) Final: Placering 7