Tor Höglund

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2017 Hearts Align Dismissed Ola Salo och Peter Kvint Andra chansen: Placering 2 - Utslagen

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2017 Hearts Align Dismissed