Thomas Lewing

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1984 Tjuvarnas natt Thomas Lewing Ingela "Pling" Forsman (t) och Bruno Glenmark (m) Grundomgången: Utslagen