Tage Danielsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1967 En valsfan Östen Warnerbring Hans Alfredson (t), Tage Danielsson (t) och Gunnar Svensson (m) Final: Placering 2