Sven-Gustaf Johnsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1959 Kungsgatans blues Östen Warnerbring Sven-Gustaf Johnsson (t) och Axel Flyckt (m) Final: Placering 4