Stefan Borsch

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1985 Sjung din sång Stefan Borsch Martin Contra (tm) och Björn Frisén (tm) Grundomgången: Utslagen