Stefan Örn

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2013 Only the Dead Fish Follow the Stream Louise Hoffsten Louise Hoffsten (tm), Sandra Bjurman (tm) och Stefan Örn (tm) Final: Placering 5