Starke Mange (Mange Olsson)

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2020 Piga och dräng Drängarna Anders Wigelius, Robert Norberg och Jimmy Jansson Andra chansen: Placering 2 - Utslagen

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2020 Piga och dräng Drängarna