Star Pilots

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2009 Higher Star Pilots Joakim Udd, Johan Becker och Johan Fjellström Andra chansen: Utslagen

Gruppmedlemmar

Person 2009
Johan Becker sång
Matthias Singh dans och kör
Emilio Perrelli dans och kör
Michael Jison Lindh dans och kör