Shanes

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1982 Fender 62 Shanes Kit Sundqvist (tm) och Håkan Thanger (t) Grundomgången: Utslagen
1992 Upp, flyger vi upp Shanes Björn Ander Andersson (tm) Grundomgången: Utslagen