Robert Randquist

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1997 Hand i hand Robert Randquist Martin Klaman (tm), Björn Johansson (tm) och Maurizio Sorrone (tm) Final: Placering 5