Py Gang

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1979 Var det här bara början? Py Bäckman & Py Gang Py Bäckman (tm) Final: Placering 7