Peter Wiberg

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1984 Kärleksmagi Elisabeth Andreasson Vicki Benckert (t) och Peter Wiberg (m) Grundomgången: Utslagen