Peter Dahl

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2000 När vindarna viskar mitt namn Roger Pontare Thomas Holmstrand (tm), Linda Jansson (tm) och Peter Dahl (tm) Final: Placering 1