Per-Erik Hallin

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1984 Labyrint Per-Erik Hallin Per-Erik Hallin (tm) Grundomgången: Utslagen
1985 Morgonluft Per-Erik Hallin Per-Erik Hallin (tm) Grundomgången: Utslagen