Ola Salo

Från Mellopedia


Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2007 The Worrying Kind The Ark Ola Salo Final: Placering 1
2017 Hearts Align Dismissed Ola Salo och Peter Kvint Andra chansen: Placering 2 - Utslagen


Programmedverkan

År Roll Program Kommentar
2016 Programledare Andra chansen


Gruppmedlemskap

År Grupp
2007 The Ark