Ola Lindholm

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2013 Copacabanana Sean Banan Ola Lindholm (tm), Sean Banan (tm), Hans Blomberg (tm) och Joakim Larsson (tm) Final: Placering 6