Monica Silverstrand

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1993 Vågornas sång Monica Silverstrand Per Andréasson (tm) och Anders Dannvik (tm) Final: Placering 5
1995 Himmel på vår jord Leijonberg & Silverstrand Per Andréasson (tm) Grundomgången: Utslagen

Monica Silverstrand har även medverkat som "Silverstrand".