Mellopedia:Om: Skillnad mellan sidversioner

Från Mellopedia
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
(10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Mellopedia är skapat av Melodifestivalen hos Sveriges Television och lanserades 2022.
'''Mellopedia''' är skapat av Melodifestivalen hos Sveriges Television med syftet att samla och dokumentera Melodifestivalens historia.


Redaktör för Mellopedia är Gustav Dahlander (gustav.dahlander@svt.se). Uppslagsverket är skapat tack vare teknisk handräckning från Martin Andersson och Thomas Strindberg och rådgivning av Marcus Björkander.
Mellopedia är inte en wiki, och det går med andra ord inte att som besökare redigera sidorna.


Redaktören vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare på Melodifestivalens webbplats och i andra delar av redaktionen som sammanställt stora delar av det material som Mellopedia bygger på. Tack också till alla wikipedianier som sett till att informationen från dessa källor och från andra håll har varit fortsatt tillgänglig, och tack till de journalister som genom åren bidragit till att dokumentera Melodifestivalen. För upplysningarna om Melodifestivalen i äldre tid häftar vi vidare i stor tacksamhetsskuld till Leif Thorsson och Martin Verhage, vars bok ''Melodifestivalen genom tiderna'' är ett historiskt standardverk.
Redaktör för Mellopedia är Gustav Dahlander (gustav.dahlander@svt.se | [https://twitter.com/GustavDahlander @GustavDahlander]). Programmerare är Martin Andersson. Uppslagsverket är skapat med tekniska bidrag från Thomas Strindberg och rådgivning av Marcus Björkander.
 
Mellopedia bygger på material från många källor, bland annat Melodifestivalens interna arkiv. Stora delar av innehållet publicerades för första gången på Melodifestivalens webbplats av redaktionsmedlemmarna där eller sammanställdes av andra medarbetare på Melodifestivalens redaktion. Skribenterna på Wikipedia har bidragit till att viktiga delar av tidigare publicerad information har bevarats på ett tillgängligt sätt. För upplysningarna om Melodifestivalen i äldre tid är boken ''Melodifestivalen genom tiderna'' av Leif Thorsson och Martin Verhage en viktig källa.
 
Vissa upplysningar har hämtats från historiska pressklipp förevisade av Patrik Wahlström.
 
Innehållet på Mellopedia är sammanställt med redaktionell granskning och utgör en officiell framställning av Melodifestivalens historia, men trots en stor noggrannhet i förfarandet kan felaktigheter förekomma. Synpunkter och tips välkomnas av Mellopedias redaktör.
 
Bildinnehållet på Mellopedia kan vara skyddat för vidare spridning. För pressbilder hänvisar vi till [https://media.melodifestivalen.se/ Mellomedia]. Du kan i regel se bildernas upphovsrättsliga status genom att öppna bildfilens sida på Mellopedia. Saknas vidare upplysningar får bilden inte spridas. Vid förfrågningar om att använda grafiskt material från Mellopedia där den upphovsrättsliga statusen inte uttryckligen preciserats hänvisar vi till [https://media.melodifestivalen.se/page/619ba436d3284/ Melodifestivalens presskontakter] eller SVT Kommunikation.
 
Låttexterna på Mellopedia är skyddade från vidare spridning av upphovsrätten. Redaktionell text på Mellopedia får dock användas fritt.

Versionen från 22 juni 2022 kl. 20.07

Mellopedia är skapat av Melodifestivalen hos Sveriges Television med syftet att samla och dokumentera Melodifestivalens historia.

Mellopedia är inte en wiki, och det går med andra ord inte att som besökare redigera sidorna.

Redaktör för Mellopedia är Gustav Dahlander (gustav.dahlander@svt.se | @GustavDahlander). Programmerare är Martin Andersson. Uppslagsverket är skapat med tekniska bidrag från Thomas Strindberg och rådgivning av Marcus Björkander.

Mellopedia bygger på material från många källor, bland annat Melodifestivalens interna arkiv. Stora delar av innehållet publicerades för första gången på Melodifestivalens webbplats av redaktionsmedlemmarna där eller sammanställdes av andra medarbetare på Melodifestivalens redaktion. Skribenterna på Wikipedia har bidragit till att viktiga delar av tidigare publicerad information har bevarats på ett tillgängligt sätt. För upplysningarna om Melodifestivalen i äldre tid är boken Melodifestivalen genom tiderna av Leif Thorsson och Martin Verhage en viktig källa.

Vissa upplysningar har hämtats från historiska pressklipp förevisade av Patrik Wahlström.

Innehållet på Mellopedia är sammanställt med redaktionell granskning och utgör en officiell framställning av Melodifestivalens historia, men trots en stor noggrannhet i förfarandet kan felaktigheter förekomma. Synpunkter och tips välkomnas av Mellopedias redaktör.

Bildinnehållet på Mellopedia kan vara skyddat för vidare spridning. För pressbilder hänvisar vi till Mellomedia. Du kan i regel se bildernas upphovsrättsliga status genom att öppna bildfilens sida på Mellopedia. Saknas vidare upplysningar får bilden inte spridas. Vid förfrågningar om att använda grafiskt material från Mellopedia där den upphovsrättsliga statusen inte uttryckligen preciserats hänvisar vi till Melodifestivalens presskontakter eller SVT Kommunikation.

Låttexterna på Mellopedia är skyddade från vidare spridning av upphovsrätten. Redaktionell text på Mellopedia får dock användas fritt.