Lilling Palmeklint

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1994 Stanna hos mig Cayenne Lilling Palmeklint (tm) Final: Placering 3