Lennart Kristensson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1983 Värmen som du gav Nils-Åke Runeson Nils-Åke Runeson (tm) och Lennart Kristensson (tm) Grundomgången: Utslagen