Kjell Hansson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1979 Mer än bara över natten Kjell Hansson Kjell Hansson (tm) Final: Placering 5