Kaj Svenling

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1992 Jag kan se en ängel Lena Pålsson & Wizex Kaj Svenling (t) och Johnny Thunqvist (m) Grundomgången: Utslagen