Jonny Lindé

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1994 Jag stannar hos dig Jonny Lindé Stephan Berg (tm) Grundomgången: Utslagen