Jona Tee

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2009 1000 Miles H.E.A.T David Stenmarck och Niklas Jarl Final: Placering 7

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2009 1000 Miles H.E.A.T