Johan Moraeus

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2010 Underbart Kalle Moraeus & Orsa Spelmän Johan Moraeus (m) och Lina Eriksson (t) Andra chansen: Utslagen