Jan Höglund

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1994 Kärlekens vind Jan Höglund Arne Höglund (tm) Grundomgången: Utslagen