Hela Sveriges fest (mellanakt)

Från Mellopedia

"Hela Sveriges fest" är ett officiellt slagord för Melodifestivalen som har använts sedan det tidiga 2010-talet. Begreppet syftar på programmets stora popularitet över landet i allmänhet och den geografiska utbredningen av Melodifestivalturnén i synnerhet.

"Hela Sveriges fest" är också namnet på den sång – även känd som "Inte bara bögarnas fest" – som programledarna framförde som en av mellanakterna i den första deltävlingen av Melodifestivalen 2012. Mellanakten avslutades med att en banderoll vecklades ut på scen med texten "Hela Sveriges fest".

"Hela Sveriges fest" är även namnet på sången i öppningsnumret av den första deltävlingen av Melodifestivalen 2016.