Hans Olsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1982 Dags att börja om igen Maria Wickman Hans Olsson (tm) Grundomgången: Utslagen