Guide

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2000 Vi lever här, vi lever nu! Guide Mattias Reimer (tm) och Lars Edvall (tm) Final: Placering 5