Göran Ledstedt

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1981 Rocky Mountain Janne Lucas Jan Persson (Janne Lucas) (tm) och Göran Ledstedt (t) Final: Placering 3