Fredrik Hermansson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2010 Road Salt Pain of Salvation Daniel Gildenlöw Andra chansen: Utslagen

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2010 Road Salt Pain of Salvation