Eurovision Song Contest

Från Mellopedia
Version från den 11 april 2024 kl. 03.45 av Gustav Dahlander (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Eurovision Song Contest fick en permanent logotyp 2004 vilken senare har fått lättare redigeringar. Logotypen kompletteras ofta av ett lands flagga som utfyllnad av hjärtat.

Eurovision Song Contest (fr. le Concours Eurovision de la chanson), förkortat ESC, är en årlig återkommande sångtävling som av Guinness rekordbok är utsedd till den längsta pågående musiktävlingen i världen.

Det är i Eurovision Song Contest som vinnaren av Melodifestivalen tävlar.

I svensk media har tävlingen historiskt ibland omnämnts som Eurovisionsschlagerfestivalen, Eurovisionsschlagerfinalen, Eurovisionsfestivalen, Eurovisionen, Schlager-EM, Schlagerfinalen, och Mélodie Grand Prix.

Tävlingen arrangeras av EBU tillsammans med föregående års vinnarland. Värdlandet kan vara ett annat om vinnarnationen inte bedöms ha möjlighet att arrangera tävlingen. Samtidigt är tävlingen en samproduktion med de länders TV-bolag, medlemsbolag i EBU, som medverkar, vilka alla betalar en deltagaravgift och svarar för en del av programtiden i form av sitt tävlingsbidrag.

Deltagarländerna utser en artist med ett tävlingsbidrag som sedan framförs i Eurovision Song Contest. När alla sånger har framförts genomförs en omröstning där jury- och på senare år även tittarröstning i deltagarländerna avgör resultatet. Man kan inte rösta på sitt eget land.

För att få delta i tävlingen behöver varje land följa en rad regler som EBU har satt upp för tävlingen, såsom att tävlingsbidraget måste vara ett nyskrivet originalverk och ska framföras på maximalt tre minuter, att varje scenframträdande inte får ha fler än sex personer på scenen, att inga tävlingsbidrag får nedvärdera tävlingen eller ha politiskt textinnehåll och att den eller de som framför låten ska vara 16 år eller äldre.

I övrigt får varje lands EBU-anslutna TV-bolag välja ut sin artist och sitt tävlingsbidrag på vilket sätt de själva önskar.

En semifinal infördes 2004, vilket utökades till två semifinaler 2008.

Tävlingen ställdes in år 2020 på grund av covid 19-pandemin.

Den kända signaturmelodin, "Eurovisionhymnen", är hämtat från den första satsen ("Marche en rondeau") ur Te Deum av den franske tonsättaren Marc-Antoine Charpentier. Musikstycket, som är från 1600-talet, var länge bortglömt men återupptäcktes 1953 av den fransk-belgiske musikvetaren Carl de Nys. Eurovisionhymnen är inte specifik för tävlingen utan används inom EBU:s TV-samarbete Eurovisionen.

Information om respektive årgång av Eurovision Song Contest finns på Mellopedia, i förekommande fall, i respektive artikel om Melodifestivalens olika år.

Se även