Emilio Perrelli

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2009 Higher Star Pilots Joakim Udd, Johan Becker och Johan Fjellström Andra chansen: Utslagen

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2009 Higher Star Pilots