David Kjellstrand

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2020 Brave Hanna Ferm David Kjellstrand, Jimmy Jansson och Laurell Barker Final: Placering 4