Cleo

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1999 Natten är min vän Cleo Thomas G:son (tm) Final: Placering 8