Christer Bjärehag

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1985 1 + 1 = 2 Bel Air Ingela "Pling" Forsman (t) och Christer Bjärehag (m) Grundomgången: Utslagen