Carl Lösnitz

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2003 Give Me Your Love Fame Calle Kindbom och Carl Lösnitz Final: Placering 1