Blond

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1997 Bara hon älskar mig Blond Stephan Berg (tm) Final: Placering 1