Black Ingvars

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1998 Cherie Black Ingvars Stephan Berg (tm) Final: Placering 5