Björn Ander Andersson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1992 Upp, flyger vi upp Shanes Björn Ander Andersson (tm) Grundomgången: Utslagen