Annika Herlitz

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2015 Ett andetag Annika Herlitz Amir Aly (tm), Maciel Numhauser (tm), Robin Abrahamsson (tm), Sharon Dyall (tm) och Sharon Vaughn (tm) Deltävling 4: Placering 6 - Utslagen