Anders Nylander

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1987 Leva livet Baden-Baden Margareta Karlsson (t) och Anders Nylander (m) Grundomgången: Utslagen