Agneta Olsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
1983 Vill du ha mig efter gryningen? Peter Lundblad & Agneta Olsson Peter Lundblad (tm) och Agneta Olsson (tm) Grundomgången: Utslagen