Agnes

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2009 Love Love Love Agnes Anders Hansson Final: Placering 8