Adam Axelsson

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2014 Echo Outtrigger Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm), Anton Malmberg Hård af Segerstad (tm), John Löfgren (tm), Simon Peyron (tm), Timmy Andersson (tm), Joakim Agnemyr (tm) och Adam Axelsson (tm) Andra chansen: Placering 2 - Utslagen

Gruppmedlemskap

År Bidrag Grupp
2014 Echo Outtrigger