Absent Friend

Från Mellopedia

"Absent Friend" var den engelska titeln på bidraget "Annorstädes vals", som vann Melodifestivalen 1965, där operasångaren Ingvar Wixell framförde samtliga bidrag. Wixell framförde bidraget på engelska i Eurovision Song Contest.

Bakgrunden till språkbytet var att språkreglerna i tävlingen inte var tydliga, vilket Sverige utnyttjade. På grund av detta infördes tydliga språkregler året därpå som sedan hölls många år framåt. Sverige slutade på tionde plats av de arton tävlande länderna.

Texten skrevs av Alf Henriksson och musiken var komponerad av Dag Wirén.