Ulrik Munther

Från Mellopedia

Bidrag

År Bidrag Artist Text och musik Resultat
2012 Soldiers Ulrik Munther Ulrik Munther (tm), Johan Åberg (tm), Linnea Deb (tm), Joy Deb (tm) och David Jackson (tm) Final: Placering 3
2013 Tell the World I'm Here Ulrik Munther Thomas G:son (tm), Peter Boström (tm) och Ulrik Munther (tm) Final: Placering 3